Retourvoorwaarden

8. Herroepingsrecht/retourmogelijkheid Consument

8.1. Consument heeft voor de meeste aankopen in de Webshop het recht de Overeenkomst met het Museum Boijmans Van Beuningen binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Consument het product op het in de bestelprocedure aangegeven afleveradres heeft ontvangen. In het geval de Consument in één bestelling meerdere producten heeft besteld gaat de termijn in op de dag waarop hij/zij het laatste product ontvangen heeft.
8.2. De Consument kan binnen de in artikel 8.1. genoemde termijn de Overeenkomst ontbinden:
- door het sturen van een e-mail aan support@hexspoor.nl hetzij
- door het retourformulier in te vullen zoals te vinden in Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden hetzij
- door het retourneren van het product aan de e-fulfilment partner van Museum Boijmans van Beuningen, zoals vermeld op het pakket.
8.3. Museum Boijmans Van Beuningen bevestigt in de gevallen bedoeld in artikel 8.2 onder a. en onder b. de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de Consument vervolgens nog veertien (14) dagen om het product terug te zenden.
8.4. De Producten dienen in de gevallen bedoeld in artikel 8.2 onder a. en onder b. geretourneerd worden aan het adres: Van Salmstraat 54, 5281 RN  Boxtel
8.5. Museum Boijmans Van Beuningen zal de aankoopkosten, met inbegrip van de standaard leveringskosten, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de geretourneerde producten, aan de Consument terugbetalen. Museum Boijmans Van Beuningen gebruikt daarbij dezelfde betaalmethode die de Consument bij de bestelling heeft gebruikt. De kosten van de retourzending zijn voor de Consument.
8.6. Dit artikel 8 is niet van toepassing op de aankoop van diensten van Museum Boijmans Van Beuningen via de Webshop.